Contact Us

Address:No.1 Jinlian Road, Wenzhou, Zhejiang 325001, China

Tel:+86-577-88017500

Fax:+86-577-88017508

E-mail:talents@wiucas.ac.cn